อรทัย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                                     
          แผนกคอมพิวเตอร์ธุระกิจ สาขา เทคโนโลยีธุระกิจดิจิทัล
นางสาว อรทัย ใจเรือง เลขที่ 5

           วิชา การออกแบบสื่อ

 งานที่ 1
                                                      
ให้นักศึกษาทำโปรเตอร์จากโปรแกรม canva                                                                           
 งานที่ 2
            ให้นักศึกษาจัดทำรูปการ์ตูน Animation ง่ายๆโดยศึกษาจาก youtube
                                                                     งานที่3
           คำขวัญอาชีวะ

                                                                               


                                                                    งานที่ 4 
ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2 หน้าหน้าแรกแทรกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหน้า 2 แทรกไฟล์จาก youtude        

            

ความคิดเห็น